Dofinansowaniedo instalacji fotowoltaicznej
Nawet do 3000 zł

Dopłatydowiedz się jak skorzystać

 

Do 22 grudnia 2021 roku

trwa nabór wniosków

Program mój prądna czym polega?

Program Priorytetowy "MÓJ PRĄD" to unikatowy na polską skalę projekt, wspierający rozwój segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Beneficjenci programu mogą otrzymać nawet 3000 zł dotacji na wdrożenie instalacji fotowoltaicznej w swoich domach.

Osobom, które zamówią instalację wraz z montażem w naszej firmie, zapewnimy wsparcie w uzyskaniu dopłaty.  W celu poznania szczegółów, prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza darmowej wyceny instalacji fotowoltaicznej

Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jak stać się beneficjentem programu i otrzymać dotację? Gdzie, kiedy i jakie dokumenty złożyć? Wyjaśniamy krok po kroku.

 

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Ile wynosi budżet programu?

Budżet programu wynosi do 534 000 000 zł. Jest to kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania.

Kto może otrzymać dotację (zostać beneficjentem)?

Każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby oraz ma zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, zakładem energetycznym), regulującą kwestie wprowadzenia do sieci energii elektrycznej z mikroinstalacji. 

Na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji pokrywającej do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 3000 zł na jedno przedsięwzięcie. Możesz złożyć więcej niż jeden wniosek, jeżeli masz np. dwa domy.

Koszt wdrożenia instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 000 zł, więc możesz liczyć na wsparcie w maksymalnej wysokości. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte z programu, można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna). Pełny zwrot z inwestycji następuje zwykle po 6-8 latach.

Jakie są wymogi programu?

O dotację można się ubiegać, jeżeli:

 • przed dniem złożenia wniosku projekt został zakończony, tj. wszystkie faktury zostały opłacone, a urządzenia trwale podłączone i uruchomione; 
 • instalowane urządzenia były nowe, tj. wyprodukowane w ciągu max. 24 miesięcy przed montażem;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna posiada moc od 2 do 10 kW i jest przeznaczona na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego;
 • moc instalacji jest dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną (przy czym całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej w ciągu roku nie może przekraczać 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w tym samym okresie);
 • wydatki zostały poniesione od dnia 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • inwestycja nie polegała na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

 

Jeżeli instalacja została sfinansowana przez bank, o dotację możesz ubiegać się tylko, jeżeli kredyt został udzielony na warunkach komercyjnych/rynkowych.

Po wypłacie dofinansowania beneficjent przez minimum 5 lat jest zobowiązany do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji.

Czy instalacje fotowoltaiczne oferowane przez InstaPV mogą być objęte programem?

Oczywiście! W celu poznania szczegółów, prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza darmowej wyceny instalacji fotowoltaicznej

Jakie inwestycje nie są objęte programem?

Dotacji nie otrzymasz, jeżeli:

 • wniosek dotyczy zwiększenia mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej;
 • wydatki na instalację zostały poniesione przed 1 lutego 2020 r.
 • instalacja znajduje się na budynku, którego dach pokryty jest materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest;
 • instalacja została już sfinansowana lub jest realizowana z innych środków publicznych, w tym z programu "Czyste powietrze".

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Zamów mikroinstalację fotowoltaiczną.
 2. Poczekaj na instalację licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny.
 3. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
 4. Złóż wniosek online. Masz czas do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu. Uwaga! Wniosek możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek złożony w formie papierowej zostanie odrzucony.
 5. Poczekaj na rozpatrzenie wniosku (zwykle ok. 6-7 miesięcy). O wyniku oceny zostaniesz poinformowany mailem. Aktualny status wniosku możesz śledzić online. W przypadku odrzucenia wniosku, możesz złożyć go ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ONLINE?

Przygotuj elektroniczne wersje dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku. Są to:

 • kopia faktury/faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy (wzór do pobrania),
 • pełnomocnictwo - o ile dotyczy (wzór do pobrania).

 

Jeśli posiadasz kilka dokumentów jednej kategorii, np. 2 faktury, zeskanuj je do jednego pliku lub skompresuj do jednego pliku (np. zip).

Następnie załóż konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) i zaloguj się do systemu. Musisz posiadać profil zaufany lub e-dowód. Założenie konta w GWD jest obligatoryjne. Po zalogowaniu do systemu zyskasz dostęp do formularza wniosku. Szczegółową instrukcję obsługi systemu GWD dla wnioskodawcy znajdziesz tutaj.

Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować ani podmieniać załączników. Jeżeli okaże się, że czegoś brakuje, otrzymasz stosowną informację drogą elektroniczną wraz z wezwaniem o uzupełnienie wniosku i szczegółowym opisem zmian, które należy wprowadzić. Wówczas wniosek zostanie odblokowany w GWD. Uzupełnij/zmień tylko te informacje, o które zostałeś poproszony.

Jaki jest termin składania wniosków?

Nabór wniosków trwa do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

KIEDY OTRZYMASZ PIENIĄDZE?

Procedowanie prawidłowo złożonego wniosku trwa ok. 6-7 miesięcy. Gdy konieczne okaże się jego uzupełnienie, termin ten może się wydłużyć.

Gdzie uzyskać szczegółowe informacje o programie?

Dokumenty do pobrania