Dofinansowaniedo instalacji fotowoltaicznej
Nawet do 5000 zł

Dopłatydowiedz się jak skorzystać

 

Do 18 grudnia 2020 roku

trwa II nabór wniosków

Program mój prądna czym polega?

Program Priorytetowy "Mój Prąd" to unikatowy na polską skalę projekt, którego beneficjenci mogą otrzymać nawet 5000 zł dotacji na wdrożenie instalacji fotowoltaicznej w swoim domu.

Dla osób, które zamówią instalacje wraz z montażem w naszej firmie zapewnimy wsparcie w uzyskaniu dopłaty.  W celu poznania szczegółów, prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza darmowej wyceny instalacji fotowoltaicznej

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jak stać się beneficjentem programu i otrzymać dotację? Gdzie, kiedy i jakie dokumenty złożyć? Wyjaśniamy krok po kroku.

 

Jaki jest cel programu?

Celem programu "Mój Prąd" jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Program ma wspierać segment mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) oraz przyczyniać się do spełnienia przez Polskę międzynarodowych zobowiązań w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Ile wynosi budżet programu?

1 miliard złotych.

Kto może otrzymać dotację (zostać beneficjentem)?

Każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby oraz ma zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, zakładem energetycznym), regulującą sprawy związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z mikroinstalacji. 

Na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji pokrywającej do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Koszt wdrożenia instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 000 zł, więc możesz liczyć na wsparcie w maksymalnej wysokości. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte z programu, można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna). Pełny zwrot z inwestycji następuje zwykle po 6-8 latach.

Jakie są wymogi programu?

O dotację można się ubiegać, jeżeli:

 • instalacja fotowoltaiczna już została wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
 • posiada ona moc od 2 do 10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe
 • wydatki poniesiono nie wcześniej niż 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została przyłączona przed tym terminem
 • inwestycja nie stanowi rozbudowy istniejącej instalacji.

 

Wymogi te muszą zostać spełnione łącznie. Instalowane urządzenia muszą być nowe, tj. wyprodukowane w ciągu  max. 24 miesięcy przed montażem. Po wypłacie dofinansowania, beneficjent przez minimum 3 lata jest zobowiązany do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji.

Czy instalacje fotowoltaiczne oferowane przez InstaPV mogą być objęte programem?

Oczywiście! W celu poznania szczegółów, prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza darmowej wyceny instalacji fotowoltaicznej

Jakie inwestycje nie są objęte programem?

 • Wniosek nie może dotyczyć rozbudowy ani zwiększenia mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalację sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych (np. w ramach programu "Czyste powietrze").

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Zamów mikroinstalację fotowoltaiczną.
 2. Poczekaj na instalację licznika dwukierunkowego.
 3. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
 4. Złóż wniosek online, korzystając z serwisu gov.pl. Uwaga! Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są obecnie jedynie od podmiotów współpracujących z NFOŚiGW na podstawie podpisanego porozumienia. 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ONLINE?

Przygotuj elektroniczne wersje następujących dokumentów:

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie (gdy płacono gotówką)
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (gdy instalacja jest montowana samodzielnie - pod warunkiem posiadania niezbędnych kwalifikacji)
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej.

 

Następnie: 

 • wybierz ”Złóż wniosek o dofinansowanie” na rządowej stronie programu i zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem do Mój Gov
 • wypełnij wniosek i uzupełnij dane kontaktowe
 • dołącz załączniki
 • sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub e-dowodem)
 • wyślij dokumenty.

 

Usługa jest bezpłatna. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na podany we wniosku adres e-mail. Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku nie można go edytować ani zmieniać załączników.

Jaki jest termin składania wniosków?

II nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane w ramach bieżącego naboru.

KIEDY OTRZYMASZ PIENIĄDZE?

Procedowanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Gdy konieczne okaże się jego uzupełnienie, termin ten może się wydłużyć do ok. 6 miesięcy. 

Gdzie uzyskać szczegółowe informacje o programie?

Dokumenty do pobrania